Naujienos
 Brandos atestatai lietuvių ir anglų kalbomis
 Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai
 Baltistikos centrų duomenų tvarkytojams
 PPT ir TBK vartotojams
 Dėl skaitmeninių brandos atestatų ir mokymosi pasiekimų pažymėjimų eksternams
 Neformalus profesinis mokymas
 Skaitmeniniai pažymėjimai ir brandos atestatai
 Asmens įregistravimo Mokinių registre patikra
 Mokinių registro specialistų kontaktai
 Mokinio registracija įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, teorinės dalies (žinių) vertinimui
 Mokinių registro naudotojų registravimas
 Mokinių registro darbų tvarkos (instrukcijos)
 Mokinių registro dokumentacija
 MR teikėjams dėl skaitmeninių pažymėjimų (tvarkos aprašai)
 NMPP, PUPP, VBE Mokinių registre
 Informuojame, kad nuo 2021-08-09, jungiantis prie MR, vartotojų asmens tapatybė bus nustatoma tik per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP)
 Dažniausiai užduodami klausimai (BU, NVŠ)
 Mokinių registro programinės įrangos naujovių sąrašas
 Skiriami papildomi 670 eurai grįžusio ar atvykusio į Lietuvą vaiko integracijai užtikrinti